เมื่อพูดถึงเบี้ยประกันรถยนต์ ชั้น 1 หลายคนก็มักจะคิดว่าราคาแพงสุด จะต้องคุ้มครองทุกอย่าง แต่ซึ่งในความจริงแล้วนั้นไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแม้ประกันรถชั้น 1 จะมีเบี้ยที่ราคาแพงที่สุดและมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุดในหมู่การประกันภัยรถยนต์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความคุ้มครองทุกๆกรณี แล้วมีอะไรบ้างล่ะที่เบี้ยประกันรถยนต์ ชั้น 1 มีเงื่อนไขกำหนดที่คุณยังไม่รู้ มาดูพร้อมๆ กันเลย

  • ไม่คุ้มครองยางรถยนต์และของเหลวต่างๆ 

สำหรับความคุ้มครองของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เกิดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพตามเวลาที่ไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งบางบริษัทประกันจะไม่ได้มีความคุ้มครอง แต่ถ้ากรณีหากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุจนยางเสียหาย อันนี้ประกันจะช่วยจ่ายให้โดยไม่เกิน 50% ของราคายาง 

  • คุ้มครองเฉพาะกรณีมีใบขับขี่เท่านั้น

ใบขับขี่รถยนต์กับคนขับรถถือเป็นของคู่กันที่ขาดกันไม่ได้ ซึ่งจะต้องพกใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลา ถือเป็นกฎหมายภาคบังคับ หากฝ่าฝืนกฎอาจจะต้องโดนจับ หรือเสียค่าปรับได้ ในส่วนความคุ้มครองของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 กรณีไม่มีใบขับขี่ ทางประกันจะยกเว้นความคุ้มครองในส่วนรถของผู้เอาประกันได้ แต่จะชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลภายนอก เช่น ความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตามกรมธรรม์ที่ได้ระบุไว้

  • ไม่คุ้มครองการใช้รถยนต์ในการทำผิดกฎหมาย

หากมีการนำรถยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุผิดกฎหมาย เช่น ปล้นทรัพย์, ขนยาเสพติด เป็นต้น ทางบริษัทประกันภัยจะไม่คุ้มครองรถยนต์คันดังกล่าว

  • จ่ายสูงสุดตามราคารถยนต์

ความคุ้มครองของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 สำหรับรถใหม่ป้ายแดงนั้นจะให้ทุนประกันเพียง 80% ของมูลค่ารถยนต์ นอกจากนั้นมูลค่ารถยนต์จะลดลงตามจำนวนปีที่เพิ่มขึ้นเสมอ โดยมูลค่ารถยนต์จะลดลงเรื่อยๆ ปีละ 10% ของราคากลางรถยนต์ในปีนั้น จะไม่ได้จ่ายสูงสุดตามราคารถยนต์ดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้คำนวณทุนประกันเอง ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าราคากลางของรถยนต์ ณ ปีนั้น 

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครองของเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลรถของคุณกับคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงผู้โดยสารในรถอีกด้วย เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง โดยไม่เกินความคุ้มครองที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม การรับผิดชอบของบริษัทประกันรถยนต์มีเงื่อนไขที่ชัดเจน ดังนั้นก่อนทำประกันควรศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้ละเอียดรอบคอบชัดเจน เพื่อให้ได้รู้ถึงข้อจำกัดของแผนประกันนั้นๆ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำประกันรถยนต์ที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด