รถยนต์หรือรถส่วนตัวเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนเพิ่มที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก การมีรถยนต์ส่วนตัวทำให้เราสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบายและคล่องตัวเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันนี้การที่เราจะซื้อรถสักหนึ่งคันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยทีเดียวไม่ต้องยุ่งยากแบบสมัยก่อน จึงทำให้คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญต่อการซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาก ดังนั้นในวันนี้เราจะมาบอกข้อควรรู้ก่อนการซื้อรถยนต์คันแรกกันว่าควรรู้อะไรกันบ้างก่อนการซื้อรถ 

ข้อควรรู้ก่อนการซื้อรถยนต์ 

  • ควรรู้ถึงเป้าหมายและความจำเป็นในการซื้อรถของตนเอง ก่อนการตัดสินใจซื้อรถนั้นเราต้องดูว่าเราต้องการซื้อรถไปเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อะไร หากซื้อเพียงเพราะแฟชั่นหรือแค่อยากมีรถนั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการซื้อรถของเรานั้นคืออะไร และรถมีความจำเป็นมากแค่ไหนที่เราต้องซื้อ 
  • ควรรู้ถึงสถานะทางการเงินของตนเอง แน่นอนว่าในการซื้อรถนั้นบางคนอาจซื้อเป็นเงินสดและบางคนอาจซื้อเป็นเงินผ่อน ซึ่งคนที่จะซื้อรถนั้นต้องรู้สถานะการเงินของตนเองว่าตอนนี้มีเงินแค่ไหน และมีเก็บไว้ใช้ฉุกเฉินหรือสำรองหรือไม่ เพราะหากนำเงินเก็บทั้งหมดมาซื้อรถแล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดความลำบากในอนาคตได้ ยิ่งสำหรับคนที่ซื้อรถเป็นเงินผ่อน นอกจากจะนำเงินเก็บมาดาวน์รถแล้วนั้นต้องวางแผนในระยะยาวด้วย เพราะต้องมีค่าผ่อนรถในทุก ๆ เดือน ดังนั้นควรรู้ถึงสถานะทางการเงินของตนเองว่าเป็นอย่างไร ไหวมั้ยหากต้องซื้อรถ 
  • ควรรู้ถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะตามมาจากการซื้อรถ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ ซึ่งคนซื้อรถคันแรกนั้นนิยมทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เพราะประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครบ ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็ต้องมีการต่ออายุทุก ๆ ปี และมีค่าใช้จ่ายพอสมควร นอกจากประกันแล้วก็มีค่าภาษีรถ ค่าซ่อมบำรุงรถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย 

รถยนต์นั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสื่อมสูงดังนั้นแล้วก่อนซื้อรถเราต้องพิจารณาดูให้ดี และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการซื้อรถคันแรก